صفحه اصلی تعاون استان ها شرکت‌های تعاونی زمینه‌ساز،اشتغال جوانان جویای کار

شرکت‌های تعاونی زمینه‌ساز،اشتغال جوانان جویای کار

تعاون آنلاین – رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیاهکل گفت:جوانان جویای کار این شهرستان بایدستی به منظور عضویت در شرکت تعاونی توسعه و عمران هدایت و تشویق شوند.

کهن روز گفت:با ایجاد شرکتهای تعاونی فعال در بخشهای مختلف اقتصادی،کشاورزی،صنعت و غیره می توان زمینه اشتغال پایدار را برای جوانان فراهم کرد.

وی در ادامه تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان سیاهکل را از اقدامات ارزنده عنوان کرد و گفت:فعالیت این شرکت که با هدف جذب مشارکتهای مردمی در اجرای طرحها و پروژه های شهرستان صورت می گیرد می تواند در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه موثر باشد.

کهن‌روز با تاکید بر اینکه جوانان جویای کار این شهرستان بایستی به منظور عضویت در شرکت تعاونی توسعه و عمران هدایت و تشویق شوند،افزود:جوانان شهرستان بایستی از ایجاد چنین فرصت ارزنده‌ای که حمایتهای دولت را نیز به همراه دارد نهایت بهره را ببرند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت توسعه و عمران در شناسایی و بروز استعدادهای جوانان مستعد و توانمند منطقه اهمیت بسزائی دارد،خاطر نشان کرد:باید از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد نیز در شرکت توسعه و عمران شهرستان بهره لازم را ببریم.

درج دیدگاه