صفحه اصلی تعاون اخبار چالش آتی اتاق های تعاون در ایران چیست؟

معاون اداره کل توسعه تعاون معاونت امور تعاون مطرح کرد

چالش آتی اتاق های تعاون در ایران چیست؟

تعاون آنلاین-معاون اداره کل توسعه تعاون معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در دوازدهمین نشست هم اندیشی  رؤسای اتاق های تعاون و اتحادیه های سراسر کشور با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با عنوان «نقش و جایگاه اتاق ها و اتحادیه های تعاون در توسعه بخش تعاون»، به چالش سال های آتی اتاق های تعاون کشور اشاره کرد و سهم برابر اتاق های تهران و شهرستان ها را مشکل ساز دانست.

شفقی گفت:«تعاونی ها در واقع بنگاه های اقتصادی ای هستند که باید از نظر اقتصادی آن قدر قدرتمند بشوند که بتوانند سهم اجتماعی خود را ادا کنند. اتاق های تعاون در کشور هم در واقع محل تجمع نخبگانِ نخبه بخش تعاون هستند، چرا که تعاونی ها نخبگان خود را به اتحادیه ها می فرستند و نخبگان اتحادیه ها هم به اتاق های تعاون در سراسر کشور می روند.»

به گزارش تعاون آنلاین، معاون اداره کل توسعه تعاون معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:«در مقایسه ای که میان اتاق های بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن با اتاق های تعاون انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که اتاق های تعاون در مواردی بسیار عقب تر از اتاق های بازرگانی گام بر می دارند و در مواردی هم البته جلوتر هستند. به عنوان مثال، اتاق های بازرگانی، مانند اتاق بازرگانی ایران، بسیار به روز هستند و حتی در چینش کمیسیون های تخصصی خود هم به روز و بر اساس نیاز جامعه عمل می کنند. در اتاق بازرگانی ایران، شما می توانید کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز و یا کمیسیون اقتصاد رسانه، اقتصاد هنر و یا اقتصاد ورزش هم ببینید و این بر خلاف اتاق های تعاون، نشان دهنده به روز بودن اتاق های بازرگانی است. در زمینه صدور کارت های عضویت یا کارت های بازرگانی البته دو اتاق مانند هم عمل می کنند. چنانچه به اساسنامه اتاق های بازرگانی مراجعه کنید، می بینید که چهار عضو دولتی در بالاترین رکن این نهاد وجود دارند و این در حالی است که در اتاق های تعاون این چنین نیست و اتاق های تعاون، آزادی عمل بیشتری دارند. در واقع، در اینجا این اتاق های تعاون اند که بهتر از اتاق های بازرگانی عمل می کنند.»

شفقی به چالش سال های آتی اتاق های تعاون در سراسر کشور هم اشاره کرد و گفت:«انتخابات اتاق های تعاون در حال حاضر با چالش جدی ای مواجه نیستند اما در سال های آینده، ممکن است با چالش هایی مواجه شویم و امیدواریم بتوانیم با طرح این پرسش، به دنبال پاسخی برای این چالش ها باشیم. چالشی که به نظر من در آینده ای نه چندان دور با آن مواجه خواهیم شد این است که در انتخابات اعضای اتاق ایران، سهم برابر میان شهرهای بزرگ و کوچک می تواند ما را با مشکل مواجه کند. باید برای این موضوع چاره ای پیدا کنیم.»

درج دیدگاه