صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز ۱۲۰ هزار میلیارد ریال پرداختی دولت به شهرداری تهران در ۲ سال...

۱۲۰ هزار میلیارد ریال پرداختی دولت به شهرداری تهران در ۲ سال گذشته

تعاون آنلاین – وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان حمایت مالی دولت از شهرداری تهران در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش دوشنبه شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، ۵۸ هزار میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به سال ۱۳۹۴ و ۶۱ هزار میلیارد آن مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
این پرداخت ها در چهار بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، هزینه ای، مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از سوی دولت صورت گرفت.
بر پایه گزارش وزارت اموراقتصادی و دارایی، مجموع پرداختی امسال دولت به شهرداری تهران از محل اسناد خزانه اسلامی یک هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال می شود که واگذاری ین اسناد به طلبکاران شهرداری تهران طبق دستورالعمل ها برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی از طریق فرابورس ایران در حال انجام است.
همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مانند شهرداری ها، ملزمند گزارش بدهی و مطالبات را بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور الکترونیکی به «سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد)» ارسال کنند.
بر پایه گزارش وزارت اموراقتصادی و دارایی، بر اساس ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هرگونه تسویه و پرداخت بدهی ها و تعهد دستگاه های اجرایی به ارایه این گزارش ها منوط شده که با وجود نامه نگاری متعدد، شهرداری تهران تاکنون هیچ گونه گزارشی ارایه نکرده است.
به گزارش ایرنا، بیست و هشتم دی ماه معاون شهرداری تهران در یک نشست خبری درباره بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۶ گفت: بودجه شهرداری تهران نسبت به پارسال ۳.۴ درصد می شود که یک سوم بودجه دولت رشد کرده است.
«ناصر امانی» اعلام کرد: بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران، ۱۷۸ هزار میلیارد ریال بود که در سال آتی به ۱۸۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال می رسد که از این میزان ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴ درصد، نقدی و ۷۰ هزار میلیارد ریال غیرنقدی است.

درج دیدگاه