صفحه اصلی تعاون استان ها نقش برجسته بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی ها

فرماندار تبریز تاکید کرد:

نقش برجسته بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی ها

تعاون آنلاین – فرماندار تبریز گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون نقش برجسته ای در حمایت از شرکت های تعاونی دارد.

رحیم شهرتی فر صبح امروز در دیدار با مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون و مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان افزود: مقوله تعاون و مشارکت در امور هم در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هم در قانون اساسی یکی از اضلاع مثلث اقتصاد کشورمان به حساب آمده است.

وی با بیان اینکه از الگوهای موفق تعاون در سایر کشورها باید کسب تجربه کنیم افزود: متاسفانه طی سال های گذشته آنگونه که باید در حوزه فرهنگ سازی تعاون عملکرد مناسبی نداشته ایم تا حدی که برداشت عام مردم از شرکت تعاونی عرضه اجناس ارزان و کم کیفیت بوده است این در حالی است که اقتصاد بسیاری از کشورها اتکای شان به بخش تعاون است.

به گزارش روابط عمومی شعب آذربایجان شرقی،  شهرتی فر در ادامه اضافه کرد: فعالیت تیمی به ویژه در حوزه اقتصاد اثرات غیر قابل وصفی  دارد که تجربه های موفقی در این زمینه نیز داشته ایم ولی وقتی نام تعاون به میان می آید یک سری شرکت های تعاونی مسکن متخلف مطرح می شوند که این خود در تبلیغ منفی این بخش اثر می گذارد.

وی در ادامه از فعالیت های بانک توسعه تعاون در شهرستان تبریز تقدیر کرد و افزود: بانک توسعه تعاون به منظور افزایش و گستردگی شرکت های تعاونی در تبریز می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

درج دیدگاه