صفحه اصلی تیتر دو تعاون بدهی دولت تا پایان دی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

بدهی دولت تا پایان دی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

تعاون آنلاین – وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی دولت تا آخر دیماه امسال را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه یکی از معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران، موضوع بدهی ها و مطالبات دولتی است، اعلام کرد که دولت تا پایان دیماه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری را به ثبت رسانده است.

بر این اساس، نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۳۰ تا ۵۰ درصد است. این در حالی است نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالصل داخلی در ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶ درصد اعلام شده است. این رقم در ایالات متحده آمریکا ۱۰۵ درصد و در ژاپن ۲۳۰ درصد است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی های دولتی حجم آن نیست، بلکه مشخص نبودن میزان دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است؛ معظلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران می شود.

درج دیدگاه