صفحه اصلی تعاون اخبار تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانهای زنجان و خرمدره تا...

تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانهای زنجان و خرمدره تا پایان سال

تعاون آنلاین – شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانهای زنجان و خرمدره تا پایان سال جاری تشکیل و راه اندازی می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به تصویب قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در سال ۸۹۹ اشاره کرد و گفت: در این زمینه تعهد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای سال جاری، تشکیل و راه اندازی ۲ تعاونی بود که با اتمام مراحل ثبت، شرکت های تعاونی توسعه و عمران تا پایان امسال در شهرستان های زنجان و خرمدره به حول وقوه الهی افتتاح می شوند.

احمد غریوی افزود: در سایر شهرستان های استان نیز فرآیند تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران در مراحل برگزاری جلسات هماهنگی، تعیین هیات موسس و عضو گیری قرار دارد.

وی اظهار داشت: شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی و بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی به فعالیت های اقتصادی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می شوند.

غریوی با بیان اینکه اعضای این تعاونی ها همه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در شهرستان مورد نظر هستند، افزود: حداقل سرمایه اولیه این شرکت ها سه میلیارد ریال و تعداد اعضا برای ثبت تعاونی به میزان ۰.۵ درصد جمعیت آن شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع فعالیت شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی انجام فعالیت های عمران و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی شهرستان، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با اهداف تعاونی و سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در شهرستان محل فعالیت است.

درج دیدگاه