صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز مجوز به وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات برای فروش اموال غیرمنقول

مجلس تصویب کرد

مجوز به وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات برای فروش اموال غیرمنقول

تعاون آنلاین – مجلس به وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات اجازه داد اموال غیرمنقول مازاد خود را تا سقف پنج هزار میلیارد ریال به فروش برسانند.

تصویب بند الحاقی ۵، اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات را تا سقف مشخص صادر کردند.

بر اساس این بند الحاقی، «به هر یک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.»

به گزارش مهر، محل مصرف منابع ناشی از فروش این اموال، در بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه تعیین خواهد شد.

این بند با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

درج دیدگاه