صفحه اصلی تعاون اخبار نقش تعاونی‌ها در اشتغالزایی

نقش تعاونی‌ها در اشتغالزایی

تعاون آنلاین – مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون اعلام کرد، استان های فارس و تهران در بهمن ماه بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده را داشتند.

تعاونی‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند که در الگوی اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون و کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط در مردمی کردن اقتصاد نقش مهمی دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، امروزه یکی از مشکلاتی که پیش‌روی خانواده‌ها به‌ویژه جوانان وجود دارد موضوع بیکاری است که تعاونی‌ها در اشتغال جوانان نیز می‌توانند موثر باشند .

بر اساس گزارش های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۴۴ تعاونی به منظور انجام فعالیت های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده اند.

بر اساس این گزارش ، تعداد کل اعضای تعاونی ها ۹۹۰۰ نفر و تعداد فرصت شغلی ۴۷۹۳ نفر و سرمایه اولیه حدود ۱۳۲ میلیارد ریال است .

متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۲۹ و ۱۴ نفر است .

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان های “فارس” و “تهران” به ترتیب با تعداد ۴۳  و ۲۹ تعاونی تعلق دارد.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های “صنعت” و “کشاورزی” با ۱۰۳ و ۹۴ واحد است.

همچنین تعاونی های “عمده فروشی و خرده فروشی” و “کشاورزی”  به ترتیب با ۲۳۸۰ و ۱۷۲۸ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

لازم به ذکر است : بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های “صنعت” و “کشاورزی” به ترتیب با ۱۶۰۰ و ۹۱۸ نفر است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون اعلام کرد: استان های فارس و تهران در بهمن ماه بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده را داشتند

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ویژگی های تعاونی های ثبت شده در بهمن ماه سال جاری در کل کشور را اعلام کرد .

درج دیدگاه