صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز رشد ساختمان منفی ۱۱درصد شد

مرکز آمار نرخ رشد ۹ماهه را اعلام کرد

رشد ساختمان منفی ۱۱درصد شد

تعاون آنلاین – بر اساس اعلام مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی در ۹ماهه نخست سال جاری، درحالی که نرخ رشد بدون نفت ۵درصد بوده، گروه ساختمان رشد منفی ۱۱درصدی داشته است.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بخشهای مختلف را اعلام کرده است که بر این اساس در ۹ ماهه نخست سال جاری نرخ رشد همراه نفت (به قیمت بازار)۷.۲درصد و نرخ رشد بدون نفت(به قیمت بازار)۵درصد بوده است.

بر اساس این گزارش گروه کشاورزی ۵.۷درصد، گروه صنعت ۱۰.۵درصد و گروه خدمات ۵.۴درصد رشد داشته است.

همچنین بر اساس جزئیات نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد کشور، زیر گروه ساختمان از بخش صنعت همچنان در رکود شدید به سر می‌برد. بخش ساختمان  در فصل پاییز نرخ رشد منفی ۱۰.۹درصد را تجربه کرده و همچنین شاهد نرخ رشد منفی ۱۱درصدی در ۹ماهه ابتدایی سال بوده است.

یکی از نکات جالب در خصوص نرخ رشد مثبت ۱۰.۵درصدی گروه صنعت در ۹ماهه نخست سال، رشد ۸۵درصدی زیر گروه استخراج نفت و گاز طبیعی می باشد که می‌تواند باعث تاثیر مستقیم در نرخ رشد گروه صنعت شود.

از سوی دیگر زیر گروه سایر معادن در فصل پاییز شاهد رشد منفی ۳.۱ درصد بوده و در نه ماهه نخست سال نیز منفی ۴.۱درصد رشد کرده است.

گفتنی است اخیرا وزیر صنعت نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد منفی معدن معترض بوده که بانک مرکزی در پاسخ آمارهای اعلام شده خود را تایید کرد.

درج دیدگاه