صفحه اصلی تعاون اخبار دیدار معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران با رایزن بازرگانی هند

دیدار معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران با رایزن بازرگانی هند

تعاون آنلاین – در دیدار معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران با رایزن بازرگانی هند که با حضور نمایندگان اتحادیه تعاون روستایی و اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی برگزار شد طرفین به معرفی ظرفیت ها و توانمندی های خود پرداختند.

قراگوزلو  ضمن معرفی بخش تعاون ایران و ظرفیت بالای آن در امور مختلف، به اقدامات بخش بین الملل اتاق تعاون در زمینه همتایابی اشاره کرد و گفت:اقدامات انجام شده  در این زمینه موجبات ارتباط تعاونی ها با تعاونی های متناظر را به وجود آورده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، در ادامه سوشمیت بیسواس، رایزن بازرگانی هند به لزوم ارتباط بیشتر با سفارت هند و اهمیت هیئت های تجاری در شکل گیری روابط بلندمدت اقتصادی تاکید کرد و افزود:. دولت هند اقداماتی را در زمینه آموزش به طور خاص با موضوع چای انجام می دهد که می تواند فرصت مناسبی برای تعاونی های چایکاران ایرانی باشد.

در پایان جلسه افراد حاضر به بیان پیشنهادات خود پرداخته و نسبت به افزایش هر چه بیشتر  تعاملات اقتصادی ابراز تمایل نمودند.

درج دیدگاه