صفحه اصلی تعاون اخبار استان تهران در رتبه اول تولید ناخالص داخلی

استان تهران در رتبه اول تولید ناخالص داخلی

تعاون آنلاین – استان تهران، براساس آخرین آمار، به لحاظ تولید ناخالص داخلی(GDP) در رتبه ۱ کشوری قرار دارد.

بررسی های آماری ۳۱ استان در حوزه های اطلاعات جمعیتی، بازار کار، کارگاهی، حوزه تعاون و تسهیلات موسسات و بانکها که نمایی کلی از استان است را مشخص کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه ریزی اعم از سیاست‌گذاری، تعیین اهداف، خط مشی ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است که می توان آمار را زیر بنای برنامه‌ریزی به شمار آورد.

از آنجا که بسیاری از طرح های آماری قابل اجرا در کشور در سطوح استانی نیز قابل استناد و معتبر  است، لذا استفاده از داده های آماری در سطح استانی مهمترین گام جهت توسعه در هر استان برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود.

این اطلاعات براساس آخرین آمار بدست آمده از طرح های آماری مراجع رسمی نظیر مرکز آمار ایران یا از اطلاعات ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت شده است. براساس بررسی های واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران،‌ در این گزارش آمار کلان اقتصادی دو استان تهران و خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

استان تهران

۱- براساس برآورد جمعیتی سال ۱۳۹۴، جمعیت استان ۱۲۶۸۴ هزار نفر که۹۳.۲درصد در مناطق شهری و ۷ درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.

۲- نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ ، ۴۱.۲ درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی ۱۳.۳ درصد است.

۳- جمعیت فعال اقتصادی استان در سال ۱۳۹۴ براساس طرح مزبور ۴۳۱۲۶۴۷ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۳۹۶۲۱۹۶ و ۳۵۰۴۵۱ نفر است. سهم شاغلان بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۱.۲، ۳۵.۵، ۶۳.۳ درصد است.

۴- تعداد جویندگان کار در سال ۱۳۹۴ به کاریابیها استان مراجعه کرده اند ۷۹۳۰۲ نفر بوده است. همچنین تعداد فرصت های شغلی، تعداد بکار گمارده شدگان به کارفرما در کاریابی های استان به ترتیب ۹۶۸۳۱، ۲۱۳۱۱ و ۴۴۴۹۷ نفر بوده است.

۵- تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان در سال ۱۳۹۴، تعداد ۴۸۴۶۱ نفر بوده همچنین تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار و هیأت حل اختلاف به ترتیب ۴۳ و ۲۵ هیأت است.

۶- تعداد دانشجویان موسسات عالی در استان ۹۳۵۷۵۲ نفر بوده که ۵۱.۷ درصد مربوط به مردان و ۴۸.۳ درصد مربوط به زنان است.

۷- براساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان ۷۳۰ فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی ۵۸۳ فقره بوده است.

۸- تعداد تعاونی های ثبت شده استان ۳۳۱ با سرمایه ۱۱۱۴۱۵۸۵۰ هزار ریال و اشتغال ۹۲۰۰ نفر بوده است. سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد تعاونی ثبت شده به ترتیب ۱۰، ۳۸.۱، ۵۱.۷ درصد است.

۹- در سال ۱۳۹۴ میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، مشاغل خانگی، بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید در استان به ترتیب ۴۹۶۸، ۳۷، ۱۷۶۸، ۱۴۶۷میلیارد ریال همچنین میزان تسهیلات اعطایی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در استان ۲۲۳ میلیارد ریال گزارش شده است.

۱۰- این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۱۳۹۲، در رتبه ۱ کشوری قرار دارد همچنین سهم تولید ناخالص کشاورزی در این استان ۲، صنعت ۲۰ و خدمات ۷۸ درصد است. بنابراین در استان تهران خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت وکشاورزی قرار دارند.

۱۱- در سال ۱۳۹۴ ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب ۲۳۶۰۰۲۶ و ۹۱۳۶۶۰۷ هزار دلار ثبت شده است.

استان خراسان رضوی

۱- براساس برآورد جمعیتی سال ۱۳۹۴، جمعیت استان ۶۳۵۳ هزار نفر که۷۳.۷ درصد در مناطق شهری .و ۲۶.۳ درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.

۲- نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ ، ۴۲.۴ درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی ۱۲.۵ درصد است.

۳- جمعیت فعال اقتصادی استان در سال ۱۳۹۴ براساس طرح مزبور ۲۱۱۱۶۱۹ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۱۸۲۹۹۸۱ و ۲۸۱۶۳۷ نفر می باشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال ۱۳۹۴ به ترتیب، ۲۳.۴، ۳۰.۶، ۴۶ درصد است.

۴- تعداد جویندگان کار در سال ۱۳۹۴ به کاریابیها استان مراجعه کرده اند ۳۵۲۶۳ نفر بوده است. همچنین تعداد فرصت های شغلی، تعداد بکارگمارده شدگان به کارفرما در کاریابی های استان به ترتیب ۱۴۵۴۶، ۱۳۶۷۹ و ۱۵۰۰۰ نفر بوده است.

۵- تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان در سال ۱۳۹۴، ۱۴۵۴۰ نفر است همچنین تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار و هیأت حل اختلاف به ترتیب ۳۱ و ۱۲ هیأت است.

۶- تعداد دانشجویان موسسات عالی در استان ۳۰۲۱۸۶ نفر می باشد که ۵۳درصد مربوط به مردان و ۴۷ درصد مربوط به زنان است.

۷- براساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان ۱۳۶۷ فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی ۳۰۲ فقره بوده است.

۸- تعداد تعاونی های ثبت شده استان ۳۸۱ با سرمایه ۷۰۷۵۰۳۷۹ هزار ریال و اشتغال ۵۳۹۰ نفر بوده است. سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد تعاونی ثبت شده به ترتیب ۳۶.۷، ۲۷، ۳۶.۲ درصد است.

۹- در سال ۱۳۹۴ میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، مشاغل خانگی، بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید در استان به ترتیب ۲۰۶۹، ۱۷۰، ۱۰۱۰، ۶۴۱ میلیارد ریال همچنین میزان تسهیلات اعطایی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در استان ۱۳۱ میلیارد ریال گزارش شده است.

۱۰- این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۱۳۹۲، در رتبه ۴ کشوری قرار دارد همچنین سهم تولید ناخالص کشاورزی در این استان ۱۵، صنعت ۲۴ و خدمات ۶۱ درصد است. بنابراین در استان خراسان رضوی خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت وکشاورزی قرار دارند.

۱۱- در سال ۱۳۹۴ ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب ۱۵۷۸۳۳۵ و ۳۷۰۴۳۶ هزار دلار بوده است.

درج دیدگاه