صفحه اصلی تعاون اخبار گزارش عملکرد حوزه معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها درسال ۱۳۹۵

گزارش عملکرد حوزه معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها درسال ۱۳۹۵

تعاون آنلاین – حوزه معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها با نگرشی به قانون بخش تعاونی و اساسنامه های مورد عمل خود و اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها ،حداقل ۳۵ مورد فعالیت تعریف شده را پیش بینی و برنامه ریزی نموده که اهم فعالیت ها به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده این حوزه در سال ۹۵ ارائه گردیده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران موارد ارائه شده شامل موارد زیر می باشد:

۱-برگزاری منظم جلسات کمیسیونهای تخصصی ۱۳ گانه طی سال گذشته  و برنامه ریزی سالانه کمیسیونهای اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها و اتحادیه های سراسری و شرکت  فعال نمایندگان حوزه معاونت در کمیسیونهای تخصصی اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها

۲ – برگزاری جلسات منظم شوراهای هماهنگی مناطق ۶ گانه اتاقهای تعاون کشور در استانهای البرز ، زنجان ، کرمانشاه ، فارس ، اصفهان و خراسان رضوی  .

۲-سازماندهی و برگزاری تعداد ۶ همایش سراسری در موضوعات:حمل و نقل(۲)، آی تک،گردشگری، آی پک، پتروشیمی .

۳-انعقاد تفاهم نامه با انجمن علمی تعاون ، بیمه تعاون، پژوهشگاه ملی،مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- بنیاد مستضعفان و جانبازان- شهرداری تهران – صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی(درحال انجام)

۴-بازدیدنمایندگان و کارشناسان حوزه معاونت از ۵ اتاق تعاون استانها و حضوردر ۲۸ جلسه مجمع نمایندگان شامل ۲۶ مورد استانی و ۲۲ مورد شهرستانها با دستور جلسات طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورتهای مالی و انتخابات هیأت رئیسه و هیأت بازرسی نظارت عالیه را اعمال نموده است  .

۵ – حضور نمایندگان حوزه معاونت در ۲۵ جلسه کمیسیون نظارت به منظور بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمتهای هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق های تعاون استانها و شهرستانها

۶ – حضور در ۶ جلسه رسیدگی به شکایات شکات ،مطروحه در جلسات کمیسیونهای نظارت استانی .

۵-جمع آوری آمار و اطلاعات سه ماهه ، شش ماهه و نه ماهه وسالیانه اتاقهای استانهابه منظور نظارت بر حسن انجام فعالیتهابرای برنامه ریزیهای آتی و اصلاح و تسهیل امور جاری اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها و بهبود خدمات رسانی به ارباب رجوع .

درج دیدگاه