صفحه اصلی تیتر دو تعاون پیام نوروزی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

پیام نوروزی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

تبریک نوروزی به کارگران بهار که می شود،شکوفه که میزند، باران که می بارد، گویی تمام هستی به پاس یکسال تاب آوری و تلاش برای رسیدن به کمال جشن گرفته است. گویی بهار جشن محصول است. محصول یکسال زندگی و بهاران جشن محصول هاست. جشن نزدیک شدن به آرمانها و ارزوها. آرمانهایی که گاه نسل […]

تبریک نوروزی به کارگران

بهار که می شود،شکوفه که میزند، باران که می بارد، گویی تمام هستی به پاس یکسال تاب آوری و تلاش برای رسیدن به کمال جشن گرفته است.
گویی بهار جشن محصول است. محصول یکسال زندگی و بهاران جشن محصول هاست. جشن نزدیک شدن به آرمانها و ارزوها. آرمانهایی که گاه نسل ها می گذرد تا حاصل شود اما فراموش نمی شود تلاشهایی که در مسیر دستیابی به این آرمان ها صورت گرفته است.
کودک که بودم نگاه به چشمان مهربان پدر، تلاشهای بی دریغ پدر برای تامین آرامش خانواده و مسولیت پذیری عجیب او برای محرک نگه داشتن چرخ کوچکی از چرخه اقتصاد کشور در قامت یک کارگر، آرمان و آرزویی دیرین برایم رقم زد تا در آینده ای دور گامی هر چند کوچک برای کارگران بردارم.
چهار سال است که بهار محصول تلاشهای پدری کارگر برای فرزندش به سنگین ترین شکل به میراث گذاشته شده است. میراثی با بار سنگینی از مسولیت برای کارگران این مرز و بوم.
کارگرانی که ارزش کارشان را از فرش زیر پا تا عرش خداوند دیده ام.
کارگرانی که مهربانانه، بی دریغ، با امید و در سخت ترین شرایط تلاش می کنند.
بهار ۹۶ بر تمامی کارگران این مرز و بوم مبارک

 

 

تبریک نوروزی به بازنشستگان

بازنشستگان ایرانی عیدتان مبارک، سایه تان بر سر ما مستدام باد

بازنشستگی بهار کمال است و بازنشستگان ارزشمندترین سرمایه های جامعه. سرمایه هایی که کوله باری از تجربه و دانش را بر دوش و قلبی سرشار از آرامش در سینه دارند.
بهار طبیعت از دل سختی ها و سرما شکوفه میزند و بهار کمال از دل سالها تلاش و کار که جوهر بی بدیل زندگی است .
به نیکی و به پاسداشت زحمات تمامی بازنشستگان که منبع آرامش و غنای مام وطن هستند، سر تعظیم فرود آورده سالی پر برکت و پر بار برایتان آرزومند است.
نوروز ۹۶ خجسته

 

تبریک نوروزی به کم توانان جسمی و ذهنی

به گمانم توانمندترین افراد کسانی هستند که در عین برخوردار نبودن از برخی توانمندی های جسمی و ذهنی، بیش از هر انسان دیگری بر توانمندی های واقعی خویش واقفند و به زیبایی، توانمندیهای خفته خود را بیدار و زندگی را سرشار از زیبایی و رنگ می نمایند.
در مدت این چهار سال هم به واسطه مسئولیتم و هم به دلیل علاقه شخصی در ارتباط نزدیک با کسانی بوده ام که از کم‌توانی های جسمی و ذهنی برخوردار بوده اند و به جرات این افراد برای من نمادی از قدرت و صلابتند. افرادی که از دل سردی های زندگی بهار آفریدند.
سال ۹۶ بر تمام کم توانان جسمی و ذهنی که هر روزشان سرشار از رویش و توانستن است  مبارک.

درج دیدگاه