صفحه اصلی تیتر دو تعاون زنان ۷۰درصد مشاغل ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ را تصاحب کردند

زنان ۷۰درصد مشاغل ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ را تصاحب کردند

تعاون آنلاین – گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد زنان حدود ۷۰ درصد از ۶۱۵ هزار شغلی را که در سال ۱۳۹۵ ایجاد شد، به دست آوردند.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله ۲۹.۲درصد بود که به تفکیک جنسیت برای مردان ۲۵.۴ و برای زنان جوان ۴۴.۲درصد گزارش شد.
آمارها نشان می دهد، از بیش از ۶۰۰هزار شغلی که طی یکسال ۹۴تا ۹۵ در کشور ایجاد شده است زنان نقش عمده ای در ورود به بازار کار داشتند.
گزارشی که چندی پیش، خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا از یکی از مراکز کاریابی تهران تهیه کرد، نشان می دهد زنان با وجود دستمزد کمتر شغل های پیشنهادی را می پذیرند.
از آنجا که زنان کمتر مسئولیت اداره خانه را بر عهده دارند و از سوی دیگر برای کسب هویت اجتماع تمایل دارند در جامعه حضور داشته باشند، حاضرند با دستمزد کمتر هم فرصت های شغلی را پذیرا باشند.
متاسفانه این موضوع تناقضی در جامعه ایران است که نشان دهنده تغییرات وسیعی است که در دل جامعه در حال رخ دادن است.زنان ایرانی به سبب کسب هویت اجتماعی ،شغل را علیرغم درآمد اندک می پذیرند.
همچنین مقایسه اشتغال زنان در بخش های کشاورزی،صنعت و خدمات نشان می دهد که در این سه بخش به ترتیب ۶۲هزار و۸۴۰ نفر ۱۵۲ هزار و ۹۶۴ نفر و ۲۰۳هزار و ۸۹۵ نفر به تعداد زنان در این بخش ها اضافه شده است.۴۱۹هزار و ۶۹۹ نفر زن طی یکسال گذشته وارد بازار کار کشور شده اند.
این مقایسه در مورد مردان نشان می دهد که در بخش کشاورزی ۳۶هزار و ۳۶۸نفر و خدمات ۲۵۸هزار و ۹۲۶ نفر اضافه شده اما تعداد مردان در بخش صنعت ۹۹هزار و ۵۸۸ نفر کاسته شده است.در مجموع ۱۹۵هزار و ۷۰۶نفر مرد طی یکسال گذشته وارد بازار کار شده اند.
زنان در جامعه ایران طی سه دهه گذشته حضور موثری در دانشگاههای کشور داشته اند به طوری که حدود ۷۰درصد متقاضیان تحصیل در دانشگاهای را زنان به خود اختصاص می دهند.
وقتی که شرایط تحصیل برای زنان فراهم می شود و شرایط جامعه به گونه ای است که دیگر حضور زنان در خانه توجیه ندارد بنابراین ما هر ساله شاهد حضور آنان در بازار کار کشور خواهیم بود.
بازار کار ایران نیاز به تحرک در زمینه تولید دارد و تا زمانی که رونق تولید رخ ندهد همواره شاهد ماندن عده ای پشت درهای بازار کار خواهیم بود.
بی شک اگر بازار تحرک یابد دستمزدها به سوی بهینه شدن گام بر می دارد و در آن روز شاغلی از کمی دستمزد شکایتی ندارد .به واقع می توان یادآور شد، گره همه مشکلات در تولید است و تولید است و تولید غیر نفتی.
مسئولان و برنامه ریزان بارها اعلام کرده اند که سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان آن است بنابراین باید از این فرصت فقط با مدیریت بهینه در جهت ارتقا تولید یاری بگیریم.
به گزارش ایرنا، طرح تکاپو که هم اکنون از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است می تواند بخش وسیعی از جوانان را در زمینه ها خدمات مولد به کار گمارد.
این طرح هم اکنون در استان های کردستان،لرستان،مازندران ،سیستان و بلوچستان و برخی استان های دیگر کشور آثار خوبی در بخش خدمات مولد داشته است.اشتغال مولد و پایدار هدف اجرای این طرح در کشور است.

درج دیدگاه