صفحه اصلی تعاون اخبار ایجاد بسترصادرات محصولات ارگانیک با حضور فعال تعاونی های روستایی

ایجاد بسترصادرات محصولات ارگانیک با حضور فعال تعاونی های روستایی

تعاون آنلاین – نماینده مردم درود و ازنا درمجلس با بیان اینکه ایجاد بستر صادرات محصولات ارگانیک با حضور فعال تعاونی روستایی امکان پذیر است،گفت:کلیدافزایش صادرات محصولات تولیداتی از جنس ارگانیک است اما لازمه این مهم تداوم تولید است.

مجیدکیان پور درباره توسعه صادراتی محصولات ارگانیک درکشور، گفت: برای صادرات بهینه محصولات ارگانیک و برای پاسداری از اقتصاد مقاومتی باید صادرات را مقدم بر واردات محصولات کشاورزی کنیم، بدین معنا که محصولات ارگانیک را باید با  نظم صادراتی و با شناخت کافی از شرایط بازار صادر کنیم.

نماینده  مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایداری صادراتی در بازار جهانی با صادرات محصولات ارگانیک که دارای تقاضای بسیاری در دنیای کشاورزی هستند  به نحو مطلوب عملیاتی می شود، تصریح کرد: تعاونی روستایی با توجه به رسالتی که دارد با همیاری وزارت

کشاورزی می تواند شرایط تولید محصولات ارگانیک را درحد انبوه فراهم کند.

به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: برای صادرات موفق محصولات کشاورزی در بازار جهانی باید درگام نخست آمایش برای شناسایی بازارهای صادراتی عملیاتی شود ؛بنابراین واضح است پس از آمایش صادرات مشخص خواهد شد که بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون خواهان مصرف  محصولات ارگانیک هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ایجاد بستر صادرات  محصولات ارگانیک با حضور فعال  تعاونی روستایی امکان پذیر است،یاد یادآورشد:کلید افزایش صادرات محصولات کشاورزی  تولیداتی از جنس ارگانیک است اما لازمه  این مهم تداوم تولید و بسته بندی شکیل با برند استاندارد است.

درج دیدگاه