صفحه اصلی تیتر دو تعاون نقدینگی ۹۶ حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان

نقدینگی ۹۶ حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان

تعاون آنلاین – حجم نقدینگی موجود در بازار پول تا دی ماه سال ۹۵ به یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۴، از رشد ۲۶ درصدی برخوردار شده است.

وحید شقاقی شهری در خصوص رشد نقدینگی گفت: اگر فرایند تغییر حجم نقدینگی اقتصاد ایران را بررسی کنیم، در پایان دولت هشتم، رقم نقدینگی ایران حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما وقتی دولت دهم به پایان رسید، این رقم به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود و اکنون بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در دی‌ ۹۵ به ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که اکنون در اقتصاد ما روی داده، این است که نظام بانکی ما به صورت تورمی به حجم نقدینگی اضافه می‌کند؛ اما باید توجه داشت که وقتی پایه و رقم اولیه بزرگ‌ می‌شود، به ازای هر درصد رشد، رقم بیشتری به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. در این شرایط، شاید درصد رشد افزایش پیدا نکند و حتی نسبت به سال‌های قبل کمتر هم باشد.

به گفته شقاقی، به دلیل بزرگ بودن رقم اولیه، عدد رشد هم بزرگ نشان داده می‌شود. برای مثال وقتی نقدینگی کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در یک سال، ۲۰ درصد به آن اضافه می‌شد، نقدینگی کشور فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت؛ در حالی که وقتی در دولت دهم رقم نقدینگی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با ۲۰ درصد رشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به رقم اولیه افزوده شد. این وضعیت باعث می‌شود حتی با کاهش درصد رشد نسبت به سال‌های قبل، مبالغ بسیار قابل توجهی به نقدینگی اضافه شود. براساس این رویه، می‌توان برآورد کرد که نقدینگی کشور در سال ۹۶ حتی با کمتر شدن درصد رشد نسبت به سال جاری به حوالی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان برسد؛ در شرایطی که کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد: به عبارتی شتاب رشد نقدینگی در ایران بیشتر از رشد تولید است و این یکی از مشکلاتی است که اگر علاج نشود، در آینده مانند بهمن سهمگینی بر سر اقتصاد کشور آوار می‌شود و می‌تواند کل اقتصاد ما را نابود کند.

درج دیدگاه