صفحه اصلی تعاون اخبار تشکیل کمیته تعاون در ستاد دکتر روحانی

تشکیل کمیته تعاون در ستاد دکتر روحانی

کمیته تعاونگران حامی دکتر روحانی
کمیته تعاونگران حامی دکتر روحانی

به گزارش تعاون آنلاین امروز در نشست ستاد مرکزی جناب آقای دکتر روحانی با حضور جمعی از تعاونگران کشور کمیته تعاونی های حامی دکتر روحانی به ریاست آقای اسلامی نسب تشکیل و راه اندازی شد

به گزارش تعاون آنلاین امروز در نشست ستاد مرکزی جناب آقای دکتر روحانی با حضور جمعی از تعاونگران کشور کمیته تعاونی های حامی دکتر روحانی به ریاست آقای اسلامی نسب تشکیل و راه اندازی شد

درج دیدگاه