صفحه اصلی تعاون اخبار کنترل تورم برگ برنده دولت یازدهم

مسئول فروش شرکت زاگرس پوش

کنترل تورم برگ برنده دولت یازدهم

تعاونی زاگرس پوش
تعاونی زاگرس پوش

نظام آبادی معتقد است مهمترین عملکرد دولت کنترل نرخ تورم می باشد که توانسته به شکل موثر نرخ تولید را ارتقا دهد.

ایرج نظام اسلامی در گفتگو با تعاون آنلاین گفت: طی چند سال اخیر از مهم ترین مشکلات بخش تولید و صنعت، بحث تورم بوده که به شکل قابل توجهی بر نظام اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است.

مسئول فروش شرکت زاگرس پوش در این خصوص توضیح داد: نرخ تورم که در دولت دهم به اوج خود رسید هر نوع فعالیت اقتصادی و تولیدی را با دشواری همراه کرد که نتیجه آن تعطیلی بسیاری از واحدها بود.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم فضای بهتری برای تولید ایجاد کرده اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این راستا موثر بود تسهیل تهیه مواد اولیه می باشد که به شکل قابل توجهی هزینه های تولید را کاهش داده است.

نظام اسلامی تاکید کرد: دولت یازدهم به دلیل حمایت هایی که از بخش تولید داشته، فضای کسب و کار را در این حوزه رونق داده که در صورت تداوم این برنامه ها می توان امید داشت که وضعیت اشتغال بهبود یابد.

درج دیدگاه