صفحه اصلی تعاون اخبار تعاونی‌ها رتبه‌بندی می‌شوند

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون:

تعاونی‌ها رتبه‌بندی می‌شوند

مهدی حسین نژاد
مهدی حسین نژاد

مهدی حسین‌نژاد خبر داد که طرح‌های دانش‌بنیان از تضمین ۱۰۰ درصدی تسهیلات پرداختی برخوردار می‌شوند.

وی زمان آغاز رتبه‌بندی تعاونی‌ها را از خرداد ماه امسال تعیین کرد.

درج دیدگاه