صفحه اصلی تعاون اخبار پنج گام دولت برای تعاونی‌ها

علی ربیعی:

پنج گام دولت برای تعاونی‌ها

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرااستانی
نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرااستانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پنج گام دولت یازدهم در حوزه تعاون خبر داد.

علی ربیعی در این زمینه گفت: گام اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش برای بازسازی چهره تعاون در سپهر سیاست‌گذاران و نگاه افکار عمومی بوده است. گام دوم ایجاد آرامش، ثبات و وفاق در خانواده تعاون بوده و یه طور نمونه در بیمه تعاون شاهد یک هرج و مرج بوده‌ایم که اکنون با اقدامات صورت گرفته، این نهاد به یکی از نهادهای قایل اعتماد تبدیل شده است. گام سوم درگیر نشدن در چالش‌های صعب‌العبور بخش تعاون و راهیابی به مسیرهای جدید بوده است. تعاون روستاها نمونه‌ای از این مسیرهای جدید است. گام چهارم فقرزدایی و کاربرد تعاون افزایش سرمایه اجتماعی جامعه بوده است. گام پنجم یکی از مهم‌ترین گام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درگیرشدن بیشتر تعاون در بحث اشتغال است که در این زمینه گام‌های اساسی برداشته شده است.

درج دیدگاه