صفحه اصلی تعاون اخبار اشتغال‌زایی برای زنان خودسرپرست

بر اساس قراردادی میان تعاونی روستایی زنان اندیمشک و بنیاد برکت:

اشتغال‌زایی برای زنان خودسرپرست

تعاونی روستایی
تعاونی روستایی

تعاونی روستایی زنان اندیمشک و بنیاد برکت طی قراردادی با عنوان طرح آفتاب زمینه اشتغال‌زایی برای ۴۱۳ نفر از زنان خودسرپرست، بدسرپرست و بی‌سرپرست این شهرستان را فراهم کردند.

این قرارداد سبب شد کارگاه تولید قالی دست‌بافت اندیمشک با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۱۳ نفر از زنان خودسرپرست، بدسرپرست و بی‌سرپرست در قالب تعاون روستایی، تحت پوشش حمایتی و مشارکتی بنیاد برکت قرار گیرد.

بر اساس گزارش ایرنا، با حضور مسئولان بنیاد برکت و تعاونی روستایی اندیمشک، جمعی از مسئولان کشور و ذینفعان محلی، قرارداد مشارکت اقتصادی اجتماع‌محور تحت عنوان شرکت مدافعان صنعت فرش نوین، با بیش از یک هزار نفر عضو، به مبلغ ۵۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال منعقد شد.

در این قرارداد سهم تعاونی روستایی ۵۱ درصد و سهم بنیاد برکت ۴۹ درصد لحاظ شد تا اصل عدم تصدی‌گری رعایت گردد و قرار است سالانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ مترمربع قالی دست‌بافت تولید و عرضه شود.

درج دیدگاه