صفحه اصلی تعاون اخبار تعاونی‌ها، ابزار تقویت حضور مردم

سید حمید کلانتری:

تعاونی‌ها، ابزار تقویت حضور مردم

کلانتری
کلانتری

سیدحمید کلانتری با بیان اینکه یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در کشور تمرکز بر توانمندسازی آحاد جامعه و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی است، بهترین ابزار تقویت حضور مردم در اقتصاد را تعاونی‌ها دانست.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش تعاون چهار برابر صنایع است و هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در بخش تعاون یک چهارم هزینه ایجاد شغل در صنایع بزرگ است. به همین دلیل توانمندسازی مردم از طریق تشکل‌های تعاونی موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود.

کلانتری به نقل از ایسنا افزایش درآمد و و ارتقای کیفیت تعاونی‌ها را در توسعه صادرات آنها موثر دانست و با اشاره به رشد تعاونی‌ها در دولت یازدهم افزود: در طول سالهای ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی در کشور تشکیل شده و تعاونی‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی ۴۵ درصد رشد داشته است.

وی نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار را موثر توصیف کرد و افزود: سیاست دولت در سالهای گذشته به سمت پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود بوده و تلاش کرده در بخش تعاون با توانمندسازی بنگاههای تعاونی فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کند.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار کرد: توسعه پایدار موجب کاهش فقر و افزایش تولید و اشتغال می‌شود و این امر در قالب ساماندهی و مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد. چرا که واحدهای تعاونی‌ برای رقابت با واحدهای بزرگتر سرمایه‌های خود را با یکدیگر تجمیع می‌کنند لذا دولت باید در جهت تقویت تعاونی‌ها گام بردارد و از پتانسیل بنگاه‌های تعاونی در مردمی کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کند.

 

درج دیدگاه