صفحه اصلی دسته‌بندی نشده ششمین نمایشگاه نقاشی هنر جویان گروه سبز آبی

ششمین نمایشگاه نقاشی هنر جویان گروه سبز آبی

هنر می تواند زیبا باشد؛ اما هدف هنر بیان اندیشه و تفکر انسان است ؛ رسالت ما آموزش و فراهم کردن بستر لازم برای هنرجویان است برای اجرای هرانچه در ذهن و تفکر دارند به تصویر بکشند ششمین نمایشگاه هنر جویان خانم فتانه پیری خواه با عنوان از نگاه زیبای من از شنبه ۱۰ تیر […]

هنر می تواند زیبا باشد؛ اما هدف هنر بیان اندیشه و تفکر انسان است ؛ رسالت ما آموزش و فراهم کردن بستر لازم برای هنرجویان است برای اجرای هرانچه در ذهن و تفکر دارند به تصویر بکشند
ششمین نمایشگاه هنر جویان خانم فتانه پیری خواه با عنوان از نگاه زیبای من از شنبه ۱۰ تیر لعایت ۱۹ تیر ماه در محل نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس در حال اجراست
پیری خواه فارغ تحصیل رشته گرافیک است و بارها هنر مندان کوچک تحت تعلیم او موفق به کسب رتبه های برتر در سطح جشنواره های مرتبط شده اند و یکی از شاگردان استاد اسانلو می باشد او می گوید هیچ تقدیری بالاتر از پرورش روح زیبای کودکان و رضایت قلبی والدین آنها نیست که این خود مصداق پرورش همراه با آموزش است .

درج دیدگاه