صفحه اصلی تعاون تعاونی حصارسفید، یک الگوی موفق در توسعه روستایی

معاون دفتر تعاونی‌های تولیدی:

تعاونی حصارسفید، یک الگوی موفق در توسعه روستایی

محمدحسن بی‌طرف، معاون دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی حصارسفید یک الگوی موفق در توسعه روستایی، با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و محلی است که علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم روستا سبب آبادی و عمران روستا نیز گردیده است، تصریح کرد: این الگوی موفق با بهره‌گیری از منابع خدادادی روستا و تجمیع سرمایه‌های اندک مردم روستا، توانسته است در سه سال اخیر بیش از ۵ میلیارد ریال به اقتصاد خانواده روستاییان کمک نموده و به عمران و آبادانی روستا بیش از یک میلیارد ریال کمک کند.

بی‌طرف اظهار کرد: از دستاوردهای تعاونی حصارسفید که در شهرستان بیجار استان کردستان قرار دارد، می‌توان به نصب دکل مخابراتی، آبفای روستایی، تامین آب شرب و ایجاد و بهبود راه‌های روستا اشاره کرد.

این تعاون‌یار، خاطرنشان کرد: این الگوی موفق روستایی با هوشمندی مدیریت آن و مشارکت بهیار روستا، توانسته است بدون ورود به مسائل فنّی و تخصصی معدن و معدنکاری و با بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی، علاوه بر تسریع کسب سود و درآمد برای احالی روستا، از مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیز ایمن بماند.

درج دیدگاه