صفحه اصلی تعاون اخبار میراث فرهنگی به تعاونی‌های صنایع‌دستی توجه نمی‌کند

رئیس اتاق تعاون استان کردستان:

میراث فرهنگی به تعاونی‌های صنایع‌دستی توجه نمی‌کند

مهرداد حسینی، رئیس اتاق تعاون استان کردستان، در اولین نشست کارگروه اقتصاد هنر استان کردستان، حمایت کمرنگ سازمان میراث فرهنگی از تعاونی‌های صنایع‌دستی و بازار فروش آنها و نیز حمایت غیرمستقیم از دلالان صنایع‌دستی را از مشکلات این صنعت عنوان کرد.

حسینی با بیان اینکه تلاش‌ها و زحمات زیادی برای مرمّت و تعمیر حمام عبدالخالق کشیده شده است تا مکانی برای فعالیت تولیدکنندگان صنایع‌دستی شود، خاطرنشان کرد: از اینکه اکنون، ثمره تلاش‌ها و زحمات چندین ساله ما و ساکنین حمام بی‌نتیجه مانده و دیگر از صنایع‌دستی در حمام عبدالخالق هیچ اثری نمانده است، ابراز تأسف می‌کنم.

درج دیدگاه