صفحه اصلی تعاون اخبار امضای تفاهمنامه با بسیج سازندگی

در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان رخ داد:

امضای تفاهمنامه با بسیج سازندگی

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی، به منظور اجرایی‌شدن مفاد تفاهمنامه کارگروه استانی سمنان و به موازات کارگروه ملی در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان منعقد شد.

درج دیدگاه