صفحه اصلی تعاون اخبار جلسه داوری تعاونی‌های برتر برگزار شد

جلسه داوری تعاونی‌های برتر برگزار شد

جلسه کمیته استانی جشنواره تعاونی‌های برتر استان سمنان به ریاست اسماعیل غنیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و با موضوع داوری تعاونی‌های ثبت‌شده در سامانه تعاونی برتر برگزاری شد.

در این جلسه، دکتر غنیان بیان کرد: تعداد تعاونی‌های تأمین نیاز تشکیل‌شده از ابتدای سال۹۵ تاکنون، در کل کشور ۸۹ تعاونی است که استان سمنان با تشکیل ۹ تعاونی تأمین نیاز ۱۰.۲درصد کشور را شامل می‌شود.

غنیان تعداد کل تعاونی‌های تأمین نیاز کشور را دو هزار و۱۲ تعاونی ارزیابی کرد و گفت: سهم استان سمنان از این تعاونی‌ها ۴۲ تعاونی است که این میزان ۲.۱ درصد کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان افزود: کل تعاونی‌های فعال و در دست اجرای استان یک هزار و ۱۶۲ تعاونی هستند که این تعداد ۱.۳ درصد تعاونی‌های کشور است.

درج دیدگاه