صفحه اصلی تعاون اخبار اشتغال برای پانصد و سی هزار نفر در ۵ سال

حاصل عملکرد تعاون در ایران:

اشتغال برای پانصد و سی هزار نفر در ۵ سال

1111111111

یک بررسی آماری نشان داد که چه میزان از تعاونی های ثبت شده در ۵ سال اخیر فعال اند و به چه میزان فرصت شغلی ایجاد کرده اند، این درحالی است که برخی تعاونی ها مطابق تعریف، فعالیت شان پس از پایان ماموریت به پایان می رسد.

به گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، طبق اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبتی وزارت تعاون تاکنون ۲۰۸ هزار تعاونی در سامانه ثبتی وزارت تعاون به ثبت رسیده است که حدود ۹۴ هزار شرکت تعاونی فعال، در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند. براساس همین اطلاعات در پنج سال گذشته حدود ۳۲ هزار شرکت تعاونی با ایجاد فرصت شغلی۵۳۰ هزار نفر وارد چرخه اقتصادی کشور شده‌اند. این در حالی است که  طی این مدت ۶۶۰۰ تعاونی در حالت راکد قرار گرفته و غیر فعال هستند که با حمایت‌های دولت و فراهم کردن شرایط فعالیت می توان امید داشت ۱۲۰ هزار شغل احیا شود. همچنین در پنج سال اخیر حدود ۱۲۰۰ شرکت تعاونی منحل شده‌اند. البته باید به این نکته توجه داشت برخی تعاونی‌ها با توجه به نوع ساختار واساسنامه خود همچون تعاونی‌های مسکن با اتمام ماموریت خود منحل می‌شوند.

به گفته مصطفایی مدیر واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون، از مهمترین دلایلی که موجب شده تعاونی‌ها در میان بخش های مختلف اقتصاد مهجور باشند، ساختار و عملکرد اقتصادی کشور است. همچنین عدم اجرای صحیح قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با بخش تعاون، عملیاتی نشدن برنامه توسعه پنجم و سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاون همچنین عدم اعتقاد به تفکر اقتصاد تعاونی که  درمجموع باعث شده  در سال های اخیر شاهد عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور توسط بخش تعاون باشیم.

با این وصف می توان به عوامل دیگری نظیر کمبود نقدینگی تعاونی‌ها، عدم بهره‌مندی از آموزشهای لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز و همگام نشدن تعاونی‌های سنتی با تحولات علم اقتصادی را از دیگر علل این مهم عنوان کرد.

 

 

درج دیدگاه