صفحه اصلی تعاون اخبار همراهی وزارت تعاون و اتاق زمینه ساز تکمیل زنجیره های تعاونی

‌ رئیس اتاق تعاون خراسان شمالی در گفت و گو با تعاون آنلاین مطرح کرد؛

همراهی وزارت تعاون و اتاق زمینه ساز تکمیل زنجیره های تعاونی

قربانی گفت: اختلاف نظرها میان وزارت تعاون و اتاق تعاون در تهران مانع ایجاد هم‌افزایی میان بخش های مختلف مرتبط با تعاون می شود.

محمد قربانی در گفت گو با خبرنگار تعاون انلاین پیرامون نگرانی ها از عدم تکمیل زنجیره های تعاونی گفت: ایجاد زنجیره های تعاونی میان سایر مراجع تعاونی و بانک‌ها می تواند منجر به ایجاد هم افزایی شود، برای مثال این اتفاق زمینه ساز آشنایی مناسب تری از بانک توسعه تعاون توسط شرکت های تعاونی می شود و اینکه چه خدماتی می توانند دریاقت کنند و یا بانک توسعه تعاون با شرکت های تعاونی که در واقع جامعه هدف این بانک محسوب می شوند ارتباط نزدیک تر و بهتری داشته باشد و این ارتباط موجب ارئه خدمات مناسب به شرکت ها شود و یا اداره تعاون در بحث مشورت و آموزش نقش آفرینی بیشتری ایفا کند.

 

‌ رئیس اتاق تعاون خراسان شمالی در ادامه با اشاره به موانع و عوامل عدم تشکیل زنجیره های تعاونی تصریح کرد: در تهران میان وزارت تعاون و اتاق تعاون اختلاف نظرهایی وجود دارد که به ضرر هر دو مجموعه است و در نتیجه این اختلافات به سطح استان ها تسری به استان ها پیدا کرده و ادارات تعاون تعامل لازم و مناسب را با اتاق های تعاون ندارند و به نوعی سیاسی برخورد کرده و برای ما هزینه ایجاد می کنند، بطور مثال در استان خراسان شمالی بنده تلاش های فراوانی برای تغییر فضای حاکم و ایجاد همدلی کردم اما هنوز نتیجه حاصل شده رضایت بخش نیست.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد یک تعامل مثبت و پایدار میان اعضای این زنجیره که اداره تعاون، اتاق تعاون، شرکت های تعاونی، بانک توسعه تعاون و بیمه تعاون نیز هستند، می تواند تکمیل کننده یک سناریو باشد که در آن همه طرف ها از آن سود ببرند و با ایجاد هم‌افزایی در کنار حفظ منافع همه طرف ها حتی زمینه ساز بالا بردن سود هریک از طرفین شوند.

درج دیدگاه