به گزارش اداره کل تعاون استان خراسان رضوی:

آموزش مدیران

دوره آموزشی ۲۴ ساعته ضمن خدمت حسابرسی عملیاتی، با حضور مدیران و رؤسای ستادی و رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های استان خراسان رضوی در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار برگزار شد.

شایان ذکراست که دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالی تعاونی‌ها، در تیرماه امسال، به مدت ۲۴ ساعت برگزار شد.

در دوره آموزشی ضمن خدمت رؤسای ستادی حوزه تعاون و رؤسای ادارات اجرایی خراسان رضوی، آفای عباس رکنی، مدیر تعاون استان خراسان رضوی، در خصوص ضرورت و اهمیت و فرایند اجرای طرح تعاون-روستا توضیحاتی ارائه نمود.

درج دیدگاه