صفحه اصلی تعاون اخبار طرح کارورزی پلی بین صنعت و دانشگاه

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان:

طرح کارورزی پلی بین صنعت و دانشگاه

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان طرح کارورزی پلی بین صنعت و دانشگاه استôÿÊÊÊÿîîîÿ?‡K

اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامۀ پرسمان شبکه استانی مرکز سمنان با موضوع «مهارت، محور کارآفرینی» کارآفرینی را مقوله ای عام و مخاطره آمیز دانست که هستۀ مرکزی آن را خلاقیت و نوآوری تشکیل می دهد.

به گفتۀ ایشان نتیجۀ کارآفرینی دستیابی به ارزش افزودۀ بالا، رقابت پذیری، تحصیل، ثروت و ایجاد اشتغال مولد است و بدین ترتیب اشتغال مولد یکی از برون دادهای کارآفرینی می باشد.

وی ضمن اشاره به بحث ساماندهی NGOها (سازمانهای مردم نهاد) در معاونت اشتغال و کارآفرینی، طرح کارورزی را پلی بین صنعت و دانشگاه دانست.

ایشان هدف از طرح کارورزی را اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در همۀ رشته ها عنوان نمود و در ادامه اظهار داشت: تلفیق دانش و تجربه در بنگاه های اقتصادی لازمۀ نیل به اهداف کارآفرینی می باشد.

غنیان ضمن بیان جزئیات طرح اشتغال فراگیر، بر اهمیت آموزش به منظور جایگزینی فرهنگ کارآفرینی به جای فرهنگ مزدبگیری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در این حیطه ارتباط بین صنعت و دانشگاه است، وجود درس کارآفرینی در دانشگاهها را ضروری دانست.

ایشان در انتها با بیان اینکه بین آموزش و نیاز بازار باید تطابق وجود داشته باشد، طرح کارورزی را کمکی برای دو گروه صنعت و دانشگاه عنوان کرد.

 

درج دیدگاه