بهره‌وری تعاون در گرو همکاری و اتحاد؛

بهره وری تعاون

وجود همکاری و انسجام در بخش‌های مختلف تعاون، موجب توسعه و رشد اقتصادی کشور می‌شود.

طی سال‌های اخیر به دلیل حمایت دولت از بخش تعاون، شاهد آن هستیم که تحولات قابل‌توجهی در ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های توسعه‌ای این بخش صورت گرفته است. این در حالی است که به دلیل گستردگی و کثرت واحدها، ضرورت دارد اعتبارات بیشتری در جهت افزایش بهره‌وری و تعالی مدیریت در تعاونی‌ها به کار گرفته شود. در دولت یازدهم برای واگذاری امور به بخش غیر‌دولتی و توسعه و بهبود مدیریت در تعاونی‌ها، تفاهم‌نامۀ میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کنسرسیومی از انجمن‌های علمی مرتبط با تعاون بهره‌وری منعقد شده است. از‌آنجا‌که ادارۀ مطالعات بهره‌وری تعاونی‌ها در‌راستای عقد تفاهم‌نامه و پیگیری اجرای آن، نقش بسزایی دارد، خبرنگار مجله باور تعاون با رضا محمودی درخش، رئیس ادارۀ مطالعات بهره‌وری تعاونی گفت‌و‌گویی داشته که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

در آغاز، در خصوص برنامه‌های ادارۀ مطالعات بهره‌وری تعاونی‌ها توضیح دهید و اینکه این بخش به چه صورت می‌تواند موجب رشد و توسعه اقتصاد شود؟

بهره‌وری به‌طور‌کلی به معنی استفادۀ بهینه از ظرفیت‌ها، سرمایه‌ها و مجموعۀ امکانات است. یکی از برنامه‌های ضروری، شناسایی و ارائۀ راهکار‌هایی مشخص برای تحقق این هدف است. از راهکار‌های افزایش بهره‌وری در این راستا، اولویت‌بندی و تشخیص درست ضرورت‌هاست. مطابق با برنامۀ پنجم توسعه، همۀ بنگاه‌های اقتصادی باید به ارزیابی عملکرد خود توجه داشته باشند، از‌آنجا‌که بخش تعاون گرایش‌های متعددی دارد، ما تلاش می‌کنیم با تمرکز بر این سیاست‌ها این بخش را به سمتی هدایت کنیم که بتواند از داخل و با صلاحدید واحدها، مشکلات و ضرورت‌های توسعۀ آن را تشخیص دهیم. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ کمیته‌ای به‌منظور ارتقاء بهره‌وری در معاونت وزارت تعاون و با ریاست مهندس کلانتری ایجاد شد که به بررسی توسعه فرهنگ و چرخه بهره‌وری در تعاونی‌ها و مسائل و ارزیابی عملکرد این بخش پرداخته است. با‌این‌حال امیدواریم بتوانیم تمام موانع بهبود عملکرد تعاونی‌ها را مرتفع کنیم و فضای کسب‌و‌کار واحدها بهبود یابد.

این کمیته تا چه حد می‌تواند مشکلات واحدهای تعاونی را برطرف کند و پیش‌بینی می‌کنید تا چه زمانی این اهداف محقق شود؟

هدف ما ترویج فرهنگ بهره‌وری بخش تعاون و مطالعه راهکارهای توسعه و توانمندی تعاونی ها، نیروی انسانی، تشویق و حمایت این بخش است، و این که مجموعه‌ها به خودارزیابی برسد و همکاری بیشتری با این کمیته داشته باشند. همچنین ارائه بسته‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای ارتقاء دانشِ مدیران و بنگاه‌های تعاونی و افزایش سطح بازده واحد‌ها از برنامه‌های اصلی ماست. از‌سوی‌دیگر در سایر استان‌ها کمیته‌های استانیِ بهره‌وری و اتاق‌های فکر برای حل مشکلات فعالان این بخش تشکیل شده تا با همکاری آن‌ها در جهت رفع این مسائل تلاش کنیم.

در این راستا دولت چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟

معاونت تعاون تلاش می‌کند در مسیر آموزش و تسهیل فعالیت این بخش حمایت لازم را داشته باشد، با‌این‌حال انتظار ما این است که دولت دوازدهم با تأمین اعتبارات لازم جهت توسعۀ فرهنگ بهره‌وری و آموزش مدیران تعاونی‌ها و اجرای چرخۀ بهره‌وری در این بخش، تغییرات لازم در ساختار وزارتخانه ایجاد کند. به‌این‌ترتیب امکان هماهنگی و همکاری بیشتری با این بخش به وجود خواهد آمد که به رشد و توسعۀ این بخش می‌انجامد.

 

درج دیدگاه