صفحه اصلی تعاون اخبار همکاری اتاق تعاون با دادگستری

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تعاون استان کردستان:

همکاری اتاق تعاون با دادگستری

مهرداد حسینی، رئیس اتاق تعاون استان کردستان، با جناب یاریجانی، ریاست محترم دادگستری شهرستان سنندج دیدار کرد.

حسینی در این جلسه خواستار همکاری همه‌جانبه از لحاظ آموزش و نظارت در روابط با مرکز داوری اتاق تعاون استان کردستان شد.

درج دیدگاه