صفحه اصلی همه ایجاد تابلوی مخصوص تعاونی در بازار پایه

ماده 35 قانون اجرا نشد

ایجاد تابلوی مخصوص تعاونی در بازار پایه

بورس

در حالی که امکان توسعه طبیعی هر بخشی از اقتصاد در بازار سرمایه فراهم می‌شود؛ بخش تعاون در این بازار نقشی ندارد. جالب آنکه با وجود تاکید دولت‌های گذشته بر توسعه نقش تعاون در اقتصاد، اما ساز و کارهای حضور تعاون در بورس در برنامه‌های تدوین شده توسط این دولت‌ها دیده نشده است. با توجه […]

در حالی که امکان توسعه طبیعی هر بخشی از اقتصاد در بازار سرمایه فراهم می‌شود؛ بخش تعاون در این بازار نقشی ندارد. جالب آنکه با وجود تاکید دولت‌های گذشته بر توسعه نقش تعاون در اقتصاد، اما ساز و کارهای حضور تعاون در بورس در برنامه‌های تدوین شده توسط این دولت‌ها دیده نشده است.

با توجه به آنکه براساس ماده یک قانون تعدادی از تعاونی‌ها نوعی شرکت سهامی عام بوده؛ می توانند در قالب قانون تجارت فعالیت کنند و مانع قانونی برای فعالیت این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار وجود ندارد. از طرف دیگر براساس ماده ۳۵ این قانون، دولت موظف شده است که کمک‌های لازم برای پذیرفته شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس را انجام دهد. با این حال تا کنون ساز و کار اجرایی فعالیت تعاونی ها در بازار مالی فراهم نشده است.

توسعه بخش تعاون بدون فراهم شدن زمینه فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص بازارهای مالی دشوار به نظر می‌رسد. با این وجود ورود تعاون به بورس نیز با موانع زیادی روبرواست.

اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند با تغییر اساسنامه تعاونی‌ها و تبدیل شدن آن به سهامی عام امکان ورود تعاونی‌ها به بورس میسر خواهد شد،اما علیرضا باغانی کارشناس بازار سرمایه معتقد است تعاونی‌ها ساختاری کاملا متفاوت از شرکت‌های بورسی دارند و تغییر اساسنامه و تبدیل تعاونی ها به سهامی نمی تواند راه ورود تعاونی ها به بورس را باز کند.

او با بیان اینکه تعاون بخش بسیار پر پتانسیل و با مزیتی است که می تواند در توسعه اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند. از سوی دیگر با ورود به بورس تعاونی ها می توانند نسبت به تامین مالی خود از بازار سرمایه اقدام کنند اما با این وجود در صورتی که تعاونی‌ها قصد ورود به بورس را داشته باشند باید از حالت تعاونی خارج شوند چراکه ساز و کار و ساختار شرکت‌های بورسی بسیار متفاوت است.

باغانی اظهار کرد: در تعاونی هر یک فرد یک رای دارد و سهام بندی ها طبق قواعد تعاونی‌ انجام می شود. اما در بورس یک میتواند ۹۰ درصد سهام یک تعاونی را داشته باشد و ۱۰ درصد باقی سهام بین ۲۰۰ هزار نفر تقسیم شده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در صورتی که تعاونی ها امکان تغییر ماهیت نداشته باشد برای ورودشان به بورس لازم است مقررات جدیدی در بازار سرمایه تصویب شود و یا تابلویی جداگانه در بازار پایه برای تعاونی ها ایجاد شود که این اتفاق نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است و امکان آن بسیار بعید به نظر می رسد.

درج دیدگاه