صفحه اصلی تعاون اخبار نشست مشترک معاونت امور تعاون وزارت تعاون و صندوق بازنشستگی

نشست مشترک معاونت تعاون و صندوق بازنشستگی

نشست مشترک معاونت امور تعاون وزارت تعاون و صندوق بازنشستگی

بررسی راهکار های همکاری دوجانبه معاونت امور تعاون وزارت تعاون و صندوق بازنشستگی کشوری در نشست مشترک مقامات برگزار شد

نشست کمیته مشترک اجرایی استانی در خصوص تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری شد.در این نشست طرفین راهکار های اجرایی همکاری های مشترک فی‌مابین را بررسی کرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

درج دیدگاه