صفحه اصلی تعاون اخبار تشکیل اولین شرکت تعاونی توسعه و عمران استان گیلان در تالش

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان خبر داد:

تشکیل اولین شرکت تعاونی توسعه و عمران استان گیلان در تالش

محمودایزددوست مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان اعلام کرد اولین شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان تالش باعضویت حدود ۲۰۰۰ نفر و سرمایه ثبتی ۴ میلیارد و هفتصد میلیون ریال درشهرستان تالش به ثبت رسید. وی همچنین اشاره داشت که تشکیل این تعاونی ها را در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و […]

محمودایزددوست مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان اعلام کرد اولین شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان تالش باعضویت حدود ۲۰۰۰ نفر و سرمایه ثبتی ۴ میلیارد و هفتصد میلیون ریال درشهرستان تالش به ثبت رسید.

وی همچنین اشاره داشت که تشکیل این تعاونی ها را در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران و مصوبات دولت و به منظور توسعه همه جانبه شهرستان ها، بهره گیری از مشارکت مردمی جهت فعالیت های تولیدی و اشتغالزایی ،واگذاری طرح های انجام فعالیت های عمران و آبادانی و تملک اراضی واقع دربافت های فرسوده تشکیل می شود. به ویژگی های خاص این شرکت های تعاونی شامل فراگیر بودن عضویت در شهرستان، گسترده بودن حوزه فعالیت این تعاونی اشاره داشتند و تشکیل و فعالیت این تعاونی ها را مصداق واقعی اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بخش تصدیگری اقتصاد به مردم دانستند. که در مقابل مردم نیزاز منافع مشارکت بهره مند خواهند شدکه درواقع موجب تسریع درتوسعه شهرستانها خواهدگردید

ایزددوست با اشاره به اینکه هم اکنون به کمک استانداری و فرمانداری ها و همچنین مشارکت مردم ،تشکیل تعاونی توسعه وعمران در ۱۰ شهرستان در دستور کار بوده و در ۵ شهرستان هیأت موسس انتخاب و فروش سهام آغاز گردیده است و با پیگیری های جدی که در حال انجام است و احتمالاً تا پایان سال جاری حداقل ۳ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان جدید در استان به ثبت خواهد رسید.

شایان ذکر است که در شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در بدو تاسیس باید نیم درصد جمعیت شهرستان عضو آن شوند و سرمایه اولیه شرکت حداقل باید ۳ میلیارد ریال باشد و افراد متولد، ساکن و شاغل در شهرستان می توانند در تعاونی عضو شوند.

درج دیدگاه