صفحه اصلی تعاون اخبار حمایت تعاونی‌ها از علی ربیعی

به گزارش معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حمایت تعاونی‌ها از علی ربیعی

به گزارش تعاون آنلاین و به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از اتحادیه‌های تعاونی سراسری (کشوری) از جناب دکتر علی ربیعی برای در دست گرفتن مجدد پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت نمودند.

اسناد حمایت اتحادیه‌های تعاونی در پی می‌آید:

26 حمایت از ربیعی1

26 حمایت از ربیعی2

26 حمایت از ربیعی3

26 حمایت از ربیعی4

26 حمایت از ربیعی5

26 حمایت از ربیعی6

26 حمایت از ربیعی7

26 حمایت از ربیعی8

26 حمایت از ربیعی9

 

درج دیدگاه