صفحه اصلی تعاون اخبار تداوم وزارت دکتر ربیعی، تعاون را بر قله افتخار می نشاند

حمایت اتحادیه تخصصی پیشگامان از وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛

تداوم وزارت دکتر ربیعی، تعاون را بر قله افتخار می نشاند

دکتر محمدرضا رضایی نژاد با حمایت از وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دوران تصدی وزارت دکتر ربیعی سرشار از کسب افتخارات مختلف در همه حوزه ها به خصوص تعاون بوده است و مصلحت و منفعت کشور ایجاب می کند که این مسیر مملو از موفقیت ادامه یابد.

دکتر محمدرضا رضایی نژاد با حمایت از وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دوران تصدی وزارت دکتر ربیعی سرشار از کسب افتخارات مختلف در همه حوزه ها به خصوص تعاون بوده است و مصلحت و منفعت کشور ایجاب می کند که این مسیر مملو از موفقیت ادامه یابد.
مدیرعامل اتحادیه تخصصی شرکتهای تعاونی امور زیربنایی پیشگامان، حمایت های ربیعی از کارگران و تعاون گران را یاد آور شد و افزود : خدمات دلسوزانه و صادقانه وزیر در ۴ سال گذشته در بازگشایی قفل های بسته برای تعاونی ها و تلاش در جهت رفاه بیشتر آحاد مردم دلیلی محکم برای نمایندگان محترم مجلس است که به تداوم وزارت ایشان رای مثبت دهند.

درج دیدگاه