صفحه اصلی تعاون اخبار انتخاب ربیعی به نفع تعاون است

رئیس کمیسیون مصرف اتاق تعاون ایران:

انتخاب ربیعی به نفع تعاون است

بداقی با اشاره به اینکه علی ربیعی در ۴ سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته است که امید است در ۴ سال آینده نیز با رویکرد بهتری نسبت به بخش تعاون توجه نشان دهد، اظهار کرد: در برنامه‌های مدون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت توسعه تعاون گنجانده شده است که این مهم نوید روزهای بهتری را برای بخش تعاون می‌دهد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، توسعه تعاون و پرداختن به چالش‌های بخش همواره از مطالبات این بخش بوده است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برنامه‌هایی در جهت حمایت و توجه بیشتر به بخش ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون مصرف اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه نظام بانکی و مالیاتی از عمده‌ترین چالش‌های بخش تعاون و از مهمترین مطالبات این بخش محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده، امیدوارم روند اصلاحات گذشته همچنان ادامه یابد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاون را نیز در اولویت‌ها قرار دهند.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال با تمام شده کمتر در بخش تعاون، یادآور شد: بخش تعاون به عنوان سومین رکن اقتصاد می‌تواند بازوی توانمندی برای دولت در جهت افزایش و رشد اشتغالزایی محسوب شود.

درج دیدگاه