صفحه اصلی تعاون اخبار دوره آموزشی اقتصاد ایران با حضور محمد مالجو

توسط دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی برگزار می‌شود؛

دوره آموزشی اقتصاد ایران با حضور محمد مالجو

دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی در راستای دانش افزایی در حوزه اقتصاد آموزش، اقدام به برگزاری دوره آموزشی و نشست در موضوع اقتصاد ایران کرده است.

دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی در راستای دانش افزایی در حوزه اقتصاد آموزش، اقدام به برگزاری دوره آموزشی و نشست در موضوع اقتصاد ایران کرده است ؛ هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با اقتصاد ایران،جایگاه تعاونی در آن و نقش تعاونی ها در برون رفت از وضعیت جاری است. این دوره با حضور آقای دکتر مالجو و در طی ۷
جلسه در مجتمع راه رشد برگزار خواهد شد.
حضور در این جلسات برای عموم آزاد خواهد بود. اولین جلسه، روز پنجشنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه جاری برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۹۱۹۵۴۱۷۳۳۵ تماس بگیرید.

برنامه کلاسها به شرح زیر است:
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۱۳۹۶/۰۶/۴ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۱۳۹۶/۰۶/۹ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ از ساعت ۱۲ الی ۱۵

درج دیدگاه