صفحه اصلی تعاون ارزیابی عملکرد وزارت تعاون در اهداف کیفی

ارزیابی عملکرد وزارت تعاون در اهداف کیفی

وزارت تعاون

فرزانه طهرانی:از زمان تاسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ مسئولیت توسعه بخش تعاون به این وزارتخانه محول شده است. به خصوص با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت‌های این وزارتخانه گستردگی بیشتر پیدا کرده است. به منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای بخش تعاون، وزارت تعاون تلاش های ویژه‌ای را […]

فرزانه طهرانی:از زمان تاسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ مسئولیت توسعه بخش تعاون به این وزارتخانه محول شده است. به خصوص با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت‌های این وزارتخانه گستردگی بیشتر پیدا کرده است. به منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای بخش تعاون، وزارت تعاون تلاش های ویژه‌ای را شروع کرده است که به اهم آنها پرداخته خواهد شد. توفیق قابل توجهی در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده حاصل نشده است. مهمترین دلیل این مساله عدم توجه سیاستگذاران این حوزه به مشکلات اصلی بخش تعاون و پرداختن به مسایل جانبی بوده است که تنها می‌توانند در کوتاه مدت پاسخگوی منتقدان بوده و احیانا رشد موقتی و مصنوعی تعاونی‌ها را موجب شود. جدول زیر مهمترین اقدامات وزارت تعاون جهت توسعه بخش تعاون،هدف و نتایج آن را نشان می دهد. این جدول می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه ارایه دهد.

 

میدری

میدری

درج دیدگاه