صفحه اصلی تعاون اخبار مهمترین خواسته تعاونگران؛ رفع مشکلات قانونی صادرات

در نشست مشترک صادرات غیرنفتی و صنعت و معدن عنوان شد؛

مهمترین خواسته تعاونگران؛ رفع مشکلات قانونی صادرات

کمیسیون مشترک صادرات غیرنفتی و صنعت و معدن در حالی برگزار شد که رفع مشکلات قانونی صادرات به عنوان مهمترین درخواست تعاونگران صادرکننده عنوان شد.

در این نشست در ابتدا ‘فضل الله نصیری’ رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون، با مثبت ارزیابی کردن این کمیسیون، ابراز داشت: در این نشست ظرفیت ها و پتانسیل های بخش تعاون به رئیس فراکسیون معرفی شد.

وی ادامه داد: تعاونگران و فعالان حوزه موانع، مشکلات و چالش های صادرکنندگان را نیز به تفکیک مطرح کردند. در این حوزه بیشترین چالش مشکلات قانونی است که راه حل آن مجلس است.

نصیری ادامه داد: واردات بی رویه یکی دیگر از چالش های حوزه صادرات غیرنفتی است. همچنین حمایت نکردن از تولیدکننده داخلی و نرخ ارز به افزایش قیمت تمام شده کالا و مشکلات رقابت در بازارهای جهانی منجر می شود.

این تعاونگر پیگیری و رفع موانع و مشکلات قانونی این حوزه را مهمترین درخواست تعاونگران از فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد.

کمیسیون مشترک صادرات غیرنفتی و کمیسیون صنعت معدن با حضور ‘علی اکبر کریمی’ نماینده و رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی و ‘ماشاالله عظیمی’دبیر کل اتاق تعاون ایران و جمع کثیری از فعالان و تعاونگران حوزه های صادرات غیرنفتی و صنعت و معدن به منظور معرفی ظرفیت های توسعه صادرات غیرنفتی بخش تعاون و بررسی موانع قانونی توسعه صادرات در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.

درج دیدگاه