صفحه اصلی تعاون اخبار دومین سفر اعضای دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به چابهار

با هدف گسترش و ترویج فرهنگ تعاون؛

دومین سفر اعضای دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به چابهار

دومین دور سفر اعضای دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به عنوان بازوی ترویجی معرفی شده از سوی وزارت تعاون در هفته جاری به شهرستان چابهار به منظور گسترش و ترویج فرهنک تعاون و یاریگری انجام شد و همچنان تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.

 

دومین دور سفر اعضای دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی به عنوان بازوی ترویجی معرفی شده از سوی وزارت تعاون در هفته جاری به شهرستان چابهار به منظور گسترش و ترویج فرهنک تعاون و یاریگری انجام شد و همچنان تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.

در این سفر ضمن دیدارهای متعدد با مسئولین شهرستان چابهار، دیداری با دهیار روستای کمب صورت پذیرفت که در این دیدار پروژه تاسیس و ساخت مدرسه تعاونی در این روستا با کمک تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد و چند خیر مدرسه ساز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این سفر دوره ضمن خدمت برای معلمان مجموعه مدارس دانشوران چابهار و سایر معلمان این شهرستان با حضور معلمان تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد در حال برگزاری است.

 

photo_2017-08-23_09-23-02

photo_2017-08-23_09-22-50

photo_2017-08-23_09-22-36

درج دیدگاه