صفحه اصلی تعاون ۲۹ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده بخش تعاون

۲۹ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده بخش تعاون

ارزش

فرزانه طهرانی:آمارها نشان می‌دهد بخش تعاون توانسته است در سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۲۹ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال تولید ناخالص یا ارزش افزوده داشته باشد. وقتی این عدد را با آمار تولید ناخالص داخلی کل کشور که رقمی برابر با یک هزار و ۹۷۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال بوده است […]

فرزانه طهرانی:آمارها نشان می‌دهد بخش تعاون توانسته است در سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۲۹ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال تولید ناخالص یا ارزش افزوده داشته باشد. وقتی این عدد را با آمار تولید ناخالص داخلی کل کشور که رقمی برابر با یک هزار و ۹۷۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال بوده است مقایسه می کنیم؛ سهمی ۱.۵ درصدی برای بخش تعاون قابل اندازه‌گیری است.

آمارهای مربوط به بخش تعاون در دستگاه‌های آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه نمی‌شود. بنابراین در گزارش‌های ادواری آماری کشور نمی توان آمارهای دقیقی از این بخش را ملاحظه کرد. بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش‌های سالانه خود اقدام به بررسی‌های آماری حوزه تعاون می کند. وقتی آمار گردآوری شده در وزارت تعاون را با آمارهای کشوری تولید ناخالص داخلی مقایسه می کنیم؛ سهم اندک این بخش حتی به میزانی کمتر از اعدادی که عنوان می شود؛ قابل مشاهده است.

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰، ۱۷ هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال ارزش افزوده بخش تعاون محاسبه شده است. در این سال ارزش افزوده کل در کشور دو هزار و ۱۵۷ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم بخش تعاون از ارزش افزوده کل، ۰.۸ درصد برآورد می شود.

ارزش افزوده بخش تعاون در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۰ با رشد ۲۶ درصدی به ۲۱ هزار و ۹۰۷ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال رسید. اما در این سال ارزش افزوده کل منفی ۶.۸ درصد سقوط کرد و دو هزار و ۱۱ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال اعلام شد. لذا سهم تعاون اگرچه با رشد ارزش افزوده قابل ارتقا بود اما افت تولید ناخالص داخلی کشور به این سهم‌گیری بیشتر بخش تعاون کمک کرد. محاسبه این سهم نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ بخش تعاون توانست سهمش را به یک درصد ارتقا دهد.

سال ۱۳۹۲ یعنی سال آغازین دولت یازدهم، سالی بود که اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود بود و نتوانست رشد مثبتی برای خود دست و پا کند. باز هم ارزش افزوده در این سال کاهش یافت و به رقم یک هزار و ۹۷۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال رسید. یعنی ۱.۹ درصد کاهش بیشتر. اما بخش تعاون به رشد خود ادامه داد و در این سال عدد ۲۹ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال ارزش افزوده برای بخش تعاون ایجاد شد. به این ترتیب با رشد ارزش افزوده بخش تعاون و افت ارزش افزوده کل سهم بخش تعاون به ۱.۵ درصد ارتقا یافت.

درج دیدگاه