صفحه اصلی تعاون بخش تعاون نیازمند جاذبه‌های بلندمدت است

بخش تعاون نیازمند جاذبه‌های بلندمدت است

اشتغال

فرزانه طهرانی:رونق یک بخش اقتصادی و افزایش سهم آن از اقتصاد ملی، نیازمند ایجاد فضای مناسب کسب و کار در آن بخش است به نحوی که فعالان اقتصادی انگیزه کافی برای فعالیت در بخش مورد نظر را داشته باشند. جابه جایی عوامل تولید از سایر بخش ها به بخش تعاون مستلزم وجود مزایای فراتر از […]

فرزانه طهرانی:رونق یک بخش اقتصادی و افزایش سهم آن از اقتصاد ملی، نیازمند ایجاد فضای مناسب کسب و کار در آن بخش است به نحوی که فعالان اقتصادی انگیزه کافی برای فعالیت در بخش مورد نظر را داشته باشند. جابه جایی عوامل تولید از سایر بخش ها به بخش تعاون مستلزم وجود مزایای فراتر از سایر بخش ها در این بخش است.

ابراهیم پورحیدری رئیس انجمن خرمای هرمزگان با تاکید بر ایجاد مزیت‌های خاص در بخش تعاون گفت: منظور از چنین مزیت‌هایی نه کمک‌ها و معافیت‌های کوتاه مدت دولتی است که بیشتر جنبه رانت‌زایی دارد؛ بلکه جاذبه‌های بلندمدت برای گرایش فعالیت اقتصادی به این بخش است.

او اضافه کرد: نیاز به سرمایه، سرمایه کم و پیشبرد اهداف غیراقتصادی در کنار اهداف اقتصادی آنها مهمترین مزیت‌های بخش تعاون هستند. در کنار این مزایا برخی مسایل خاص شرکت‌های تعاونی سبب کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی و صاحبان عوامل تولیدی برای تخصیص منابع در دست خود در این بخش می شود.

پورحیدری توضیح داد: اگرچه وجود اتحادیه‌ها، اصناف و به طور کلی نهادهای غیردولتی در حوزه های مختلف تولیدی، مصرفی و … به عنوان یک عامل ایجاد اتحاد و محل پیشبرد اهداف جمعی مورد توجه است؛ به طور خاص شکل گیری نهادها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های مربوط به حوزه تعاون و فعالیت کارآمد آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به گفته رئیس انجمن خرمای هرمزگان اهمیت ویژه این مساله ناشی از ماهیت بخش تعاون است که همانا همکاری جمعی برای رفع دغدغه‌های مشترک و پیشبرد اهداف جمعی است. از این منظر وجود نهادهای غیردولتی مستقل در بخش تعاونی برای ساماندهی و رفع مشکلات جمعی تعاونی ها بسیار حائز اهمیت است و عدم وجود آنها می تواند در تناقض با ماهیت بخش تعاونی قرار گیرد.

 

درج دیدگاه