صفحه اصلی تعاون اخبار سهم مسکن از تعاون

سهم تعاوني‌هاي مسكن از تعداد واحدهاي ساخته شده به 2.7 درصد رسيد

سهم مسکن از تعاون

مسکن

فرزانه طهرانی:تعاونی های مسکن در کشور با فراگیری ۱۴ هزار و ۵۰۰ تعاونی فعال در کشور سهمی ۲.۷ درصدی از فعالیت های ساختمانی انجام شده در کشور دارد. این آمار البته در سال‌های گذشته رو به افول بوده و سهم بخش تعاون از فعالیت‌های ساختمانی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با کاهش قابل ذکری توام […]

فرزانه طهرانی:تعاونی های مسکن در کشور با فراگیری ۱۴ هزار و ۵۰۰ تعاونی فعال در کشور سهمی ۲.۷ درصدی از فعالیت های ساختمانی انجام شده در کشور دارد.

این آمار البته در سال‌های گذشته رو به افول بوده و سهم بخش تعاون از فعالیت‌های ساختمانی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با کاهش قابل ذکری توام بوده است. به طوری که سهم بخش تعاونی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد در سال ۱۳۹۰ در مجموع ۵۵۴ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی ساخته شده بود که بخش تعاون ۷۷ هزار و ۲۸۷ واحد را بنا کرده بود. به این ترتیب بخش تعاونی توانسته بود ۱۴ درصد از فعالیت‌های ساختمانی آن سال را سهم‌گیری کند.

در سال ۱۳۹۲ اگرچه فعالیت ساختمانی در رکود فرو رفت و با کاهش همراه شد اما افت فعالیت بخش تعاون در این زمینه فعالیتبا شدت بیشتری کاهش یافت. به طوری که در سال ۱۳۹۱ تنها ۳۶ هزار و ۵۸ واحد توسط تعاونی ها ساخته شد که سهمی ۷.۲ درصدی از ساختمان سازی های آن سال دارد.

تعداد واحدهای ساخته شده در سال ۱۳۹۲ نیز به مراتب کمتر از سال ۱۳۹۱ بود و بخش تعاونی توانست ۱۶ هزار و ۸۸ واحد مسکونی را در این سال بسازد. ین در حالی است که کل واحدهای ساختمانی بنا شده در این سال ۵۹۲ هزار و ۷۳۰ واحد بود.

افت شدید ساخت و ساز در سال ۱۳۹۳ در کشور به مدد سهم بخش تعاون آمد و باعث شد کاهش شدید ساختمان سازی در بخش تعاون کمتر به چشم بیاید.

در این سال در کشور ۳۶۶ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی ساخته شد که در مقایسه با سال پیش از آن ۳۸ درصد کاهش داشته است. و در مقابل بخش تعاون نیز تنها ۹ هزار و ۹۵۲ واحد مسکونی در این سال بنا کرد که عملکرد تعاونی های مسکن نیز نسبت به سال قبل از آن همانند عملکرد کل بخش ساختمان ۳۸ درصد کاهش یافت. سهم این بخش نیز از سه درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ نزول کرد.

درج دیدگاه