صفحه اصلی تعاون اخبار افتتاح همزمان ۶۸ طرح تعاونی در کاشان

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

افتتاح همزمان ۶۸ طرح تعاونی در کاشان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعلام کرد: ۱۲شهریور ماه همزمان با تجلیل از تعاونی های برتر، ۶۸ طرح تعاونی به صورت متمرکز در شهرستان کاشان افتتاح خواهد شد.

 

محسن نیرومند، در خصوص سرمایه گذاری طرح های جدید بخش تعاون،توضیح داد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ۶۸ طرح تعاونی در استان اصفهان با سرمایه گذاری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال که شامل بیش از یکهزار میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال آورده اعضا و ۶۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به صورت متمرکز افتتاح خواهد شد .

وی با اشاره به نام سال با عنوان اقتصاد مقاو متی، تولید و اشتغال و اهمیت نقش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی برای اقشار مختلف جامعه اعلام کرد: این شرکت های تعاونی دارای۳۲۶۹ عضو بوده و برای ۳هزار و ۷۴۲ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

نیرومند درخصوص گرایش های طرح های تعاونی آماده بهره برداری در هفته تعاون سال جاری گفت: این طرح های تعاونی شامل ۱۵ طرح مسکن و عمران با سرمایه¬ای بالغ بر یک هزار میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال و اشتغالزایی ۲۵۶۶ نفر، ۱۶طرح خدماتی با سرمایه ۳ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۳۴نفر، ۱۴طرح صنعتی با سرمایه ای بالغ بر ۱۸۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲۷نفر می باشد و ۹ طرح تعاونی در گرایش کشاورزی با سرمایه ۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی۱۲۶نفر می باشد.

وی در ادامه گفت: ۱۴ شرکت تعاونی در گرایش های تامین نیاز تولیدکنندگان چند منظوره، حمل و نقل، خدمات، عمرانی، مسکن مهر و اعتبار با سرمایه ای بالغ بر ۳۹۱ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۷۸۹ نفر نیز در یک سال گذشته تشکیل شده است.

نیرومند افزود: ۶۸ طرح تعاونی در ۲۴ شهرستان اصفهان فعالیت خود را آغاز خواهند کردکه شهرستان اصفهان با ۱۹ طرح تعاونی بیشترین تعداد طح افتتاحیه را نسبت به سایر شهرستان ها داشته است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به همشهریان اصفهانی توصیه کرد: جوانان و تحصیلکرده های دانشگاهی و سایر اقشار مختلف جامعه در هرجای استان می توانند ایده های شغلی خود را در قالب شرکت های تعاونی و با سرمایه گذاری مشارکتی اجرایی کنند.

آیین افتتاح متمرکز ۶۸ طرح تعاونی استان اصفهان همزمان با تجلیل از تعاونی های برتر در شهرستان کاشان، واقع در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کاشان با حضور وسخنرانی مقامات استانی وکشوری روز یک شنبه ۱۲ شهریور ماه برگزار می گردد.

محسن نیرومند در خصوص سرمایه گذاری طرح های مذکور توضیح داد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال ۶۸ طرح تعاونی در استان اصفهان با سرمایه گذاری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال که شامل بیش از ۱هزار میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال آورده اعضا و ۶۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به صورت متمرکز افتتاح خواهد شد .

وی با اشاره به نام سال با عنوان اقتصاد مقاو متی، تولید و اشتغال و اهمیت نقش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی برای اقشار مختلف جامعه اعلام کرد: این شرکت های تعاونی دارای۳۲۶۹ عضو بوده و برای ۳هزار و ۷۴۲ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

نیرومند درخصوص گرایش های طرح های تعاونی آماده بهره برداری در هفته تعاون سال جاری گفت: این طرح های تعاونی شامل ۱۵ طرح مسکن و عمران با سرمایه ای بالغ بر یک هزار میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال و اشتغالزایی ۲۵۶۶ نفر، ۱۶طرح خدماتی با سرمایه ۳ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال و اشتغال زایی ۱۳۴نفر، ۱۴طرح صنعتی با سرمایه ای بالغ بر ۱۸۶ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۲۷نفر می باشد و ۹ طرح تعاونی در گرایش کشاورزی با سرمایه ۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی۱۲۶نفر می باشد.

وی در ادامه گفت: ۱۴ شرکت تعاونی در گرایش های تامین نیاز تولیدکنندگان چند منظوره، حمل و نقل، خدمات، عمرانی، مسکن مهر و اعتبار با سرمایه ای بالغ بر ۳۹۱ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۷۸۹ نفر نیز در یک سال گذشته تشکیل شده است.

نیرومند افزود: ۶۸ طرح تعاونی در ۲۴ شهرستان اصفهان فعالیت خود را آغاز خواهند کردکه شهرستان اصفهان با ۱۹ طرح تعاونی بیشترین تعداد طح افتتاحیه را نسبت به سایر شهرستان ها داشته است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به همشهریان اصفهانی توصیه کرد: جوانان و تحصیلکرده های دانشگاهی و سایر اقشار مختلف جامعه در هرجای استان می توانند ایده های شغلی خود را در قالب شرکت های تعاونی و با سرمایه گذاری مشارکتی اجرایی کنند.

آیین افتتاح متمرکز ۶۸ طرح تعاونی استان اصفهان همزمان با تجلیل از تعاونی های برتر در شهرستان کاشان، واقع در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کاشان با حضور وسخنرانی مقامات استانی وکشوری روز یک شنبه ۱۲ شهریور ماه برگزار می گردد.

درج دیدگاه