صفحه اصلی دسته‌بندی نشده استاندار زنجان در جمع تعاون گران

استاندار زنجان در جمع تعاون گران

استان زنجان ظرفیت بالایی برای رشد اقتصاد تعاونی دارد باید فرهنگ مشورت و کار دسته جمعی در تعاونی ها نهادینه شود استان زنجان ظرفیت بالایی برای رشد و گسترش اقتصاد بخش تعاونی دارد. با استفاده از ظرفیت تولید کنندگان و مشارکت آنها، می توان در حوزه های مختلف بنگاه های اقتصادی راه اندازی کرد که […]

استان زنجان ظرفیت بالایی برای رشد اقتصاد تعاونی دارد
باید فرهنگ مشورت و کار دسته جمعی در تعاونی ها نهادینه شود

استان زنجان ظرفیت بالایی برای رشد و گسترش اقتصاد بخش تعاونی دارد.

با استفاده از ظرفیت تولید کنندگان و مشارکت آنها، می توان در حوزه های مختلف بنگاه های اقتصادی راه اندازی کرد که در این راستا، اتاق تعاون استان زنجان ظرفیت ورود به این بخش را دارد و مجموعه مدیریت عالی استان نیز حمایت ویژه ای در این راستا خواهد کرد.

با تبدیل مراکز تولیدی استان در زمینه های مختلف به تعاونی های بزرگ، کشت و نگهداری محصول به عهده تولید کنندگان خواهد بود و برداشت و فروش نیز می تواند از طریق این تعاونی ها صورت پذیرد.
همه باید در چهارچوب مشخصی در راستای توسعه همه جانبه استان تلاش کنند.

اتاق تعاون به عنوان مرکز جمع آوری نقطه نظرات بخش تعاونی و مرکز حل تمامی مشکلات این بخش، می بایست مشکلات و مسائل مختلف بخش تعاونی را به مسئولین مربوطه گزارش دهد.:با توجه به اینکه اتاق بازرگانی عمده مشکلات حوزه صنعت، معدن و بازرگانی را بررسی و حل می کند، اتاق تعاون نیز می تواند به این شکل مشکلات تعاونی ها را با مسئولین مربوطه مطرح نماید.

با برنامه ریزی مناسب می توان سرمایه گذاری اندک مردم را به بنگاه های اقتصادی تبدیل کرد و با تبدیل سرمایه های اندک مردم به بنگاه های اقتصادی، اقتصاد تعاونی می تواند هزینه های سربار بخش تعاون را کاهش دهد.

باید فرهنگ مشورت و کار دسته جمعی، در تعاونی ها نهادینه شود.

تعاون به عنوان بخشی از باورهای دینی و فرهنگی، به صورت گسترده در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
تعاونی ها باید با تعامل و مشارکت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نقش مهمی در اقتصاد جامعه داشته باشند.
تعاونی ها، واحدهای کوچک اقتصادی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در افزایش تولید ملی، کارآفرینی و اشتغالزایی مشارکت دارند.
کشور تجربه خوب و موفقی در اقتصاد تعاونی دارد.

باید با مدیریت کردن ظرفیت های محدود افراد، سرمایه های اندک را تبدیل به تعاونی و سپس به بنگاه های اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ تبدیل کرد.

بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در جامعه برای توسعه اشتغال و تولید امری ضروری است که در این راستا بدنه دستگاه های اجرایی باید مشکلات پیش روی سرمایه گذاران را حل کنند.

متاسفانه در بخش دولتی، وضعیت اقتصادی و درآمدی مناسبی که بتوان در حوزه سرمایه گذاری تمرکز حاصل شود، وجود ندارد و به همین دلیل باید از ظرفیت های بخش خصوصی که جزء پتانسیل های ملی است، در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان استفاده کرد.

درج دیدگاه