بخش تعاون امسال، 95 ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي مي‌گيرد

اعتبارات تعاون

ارزش

فرزانه طهرانی:اعتبارات هزینه‌ای بخش تعاون برای سال ۱۳۹۶، ۹۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با رقم سال گذشته ۸.۶ درص رشد داشته است. اعتبارات هزینه‌ای تعاون در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ۸۷ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه اعتبارات هزینه‌ای کل در بودجه سال […]

فرزانه طهرانی:اعتبارات هزینه‌ای بخش تعاون برای سال ۱۳۹۶، ۹۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با رقم سال گذشته ۸.۶ درص رشد داشته است.

اعتبارات هزینه‌ای تعاون در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ۸۷ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه اعتبارات هزینه‌ای کل در بودجه سال جاری هفت هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۹۱۲ میلیون تومان است؛ سهم بخش تعاون از کل اعتبارات بخش کشاورزی ۱.۲۳ درصد برآورد می‌شود.

نکته قابل توجه در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای تخصیص دو میلیارد و ۶۳۱ میلیون تومان اعتبار برای برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکل‌های در بخش کشاورزی است که نسبت به سال ۱۳۹۵، که تقریبا اعتباری نزدیک صفر داشت، ۱۸۲.۲ درصد رشد داشته است.

اما در مقابل در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان مرزکی تعاون روستایی با ۲۵.۹ درصد کاهش اعتبار همراه بوده است و اعتبار ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۳۹۵ به ۱۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.

از سوی دیگر اما اعتبارات هزینه‌ای این سازمان از ۹۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیارد تومان به ۱۰۸ میلیارد و ۸۵۷ میلیون تومان افزایش یافته که رشد ۱۴ درصدی نشان می‌دهد.

درج دیدگاه