صفحه اصلی تعاون اخبار تفاهمنامه همکاری اتاق تعاون ایران با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران:

تفاهمنامه همکاری اتاق تعاون ایران با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی

تفاهمنامه همکاری اتاق تعاون ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران امضا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، تفاهمنامه همکاری میان اتاق تعاون ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در محل اتاق تعاون ایران امضا شد.

بر این اساس، این تفاهمنامه به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تعاملات در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی ظرفیت بخش تعاون به امضا رسید.

 

درج دیدگاه